Oferta

Z samorządem jestem związany od 2003 roku.
Pracowałem w urzędzie gminy, w spółce miejskiej i w firmie konsultingowej.
Od 2008 roku prowadzę własną firmę pod szyldem KS Projekt.

 

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.

Przygotowujemy bardzo dobre studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie, lokalne programy rewitalizacji i inne dokumenty.

Studia wykonalności przygotowujemy dla wszelkich projektów inwestycyjnych od drogowych i kolejowych poprzez kulturalne

i edukacyjne po rewitalizacyjne i środowiskowe.

Regułą jest, że nasze projekty otrzymują dużą liczbę punktów w trakcie oceny merytoryczno-technicznej.

Krzysztof Spyra

Właściciel

Krzysztof Spyra
 

 

 

Zrealizowane Projekty

W latach 2007-2013 przygotowaliśmy studia wykonalności dla kilkudziesieciu projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Następujące projekty otrzymały dofinansowanie:

Gmina Bojszowy

Przebudowa ulicy Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Bojszowy

Przebudowa ulicy św. Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Bolesław

Adaptacja dwóch zabytkowych dworków dla rozwoju usług kulturalnych na terenie Gminy Bolesław.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Chorzów

Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Chorzów

Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Chorzów

Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska.
Więcej informacji o projekcie

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

VII Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock.
Więcej informacji o projekcie

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej Around The Rock.
Więcej informacji o projekcie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karlik w Czerwionce-Leszczynach

Likwidacja płyt acekolowych wraz z ociepleniem budynków w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3-go Maja 3, 5, 7 i przy ul. Wolności 4a – 52a.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Marklowice

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Marklowice poprzez przebudowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ulicy Krakusa w Marklowicach.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Mszana

Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Pawłowice

Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach.
Więcej informacji o projekcie

Powiat Pszczyński

Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego.
Więcej informacji o projekcie

Powiat Pszczyński

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych – ulic Wiejskiej, Bieruńskiej i Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach.
Więcej informacji o projekcie

Powiat Pszczyński

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Pszczyna poprzez przebudowę drogi powiatowej – ulicy Hodowców w Wiśle Wielkiej.
Więcej informacji o projekcie

Powiat Pszczyński

Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolnej, Uzdrowiskowej i Borowinowej w Goczałkowicach-Zdroju na skrzyżowanie typu rondo.
Więcej informacji o projekcie

Powiat Pszczyński

Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Jeziornej.
Więcej informacji o projekcie

Powiat Pszczyński

Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Racibórz

Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Racibórz

Budowa systemu monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz

Miasto Radlin

Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Rudniki

Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O – ulica Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki – Jaworzno Polesie.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Rudniki

Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie

Gmina Rudziniec

Budowa infrastruktury około turystycznej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesze.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Rybnik

Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Rybnik

Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Rybnik

Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Rybnik

Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Rybnik

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku
Więcej informacji o projekcie

Miasto Rybnik

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Suszec

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Suszcu.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Suszec

Przebudowa ulic Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Strumień

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Strumień

Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Strumień

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi 611024 S w miejscowości Strumień.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Strumień

Modernizacja sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Tychy

Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach
Więcej informacji o projekcie

Miasto Tychy

System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. „Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe „Nowe” Tychy.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Tychy

Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Tychy

Wzrost atrakcyjności turystycznej Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany w Tychach poprzez budowę pomostu pływającego i wodnego placu zabaw z atrakcjami
Więcej informacji o projekcie

Gmina Walce

Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach.
Więcej informacji o projekcie

Gmina Walce

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Diamentowa w Straduni.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Żory

Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935.
Więcej informacji o projekcie

Miasto Żory

Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935 – II etap.
Więcej informacji o projekcie

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja infrastruktury kultury.
Więcej informacji o projekcie

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Od Klasyki do Jazzu – Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach.
Więcej informacji o projekcie

 

Łączna kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację ww. projektów to 234 012 041,97 zł.

 

Inne opracowane dokumenty

Opracowaliśmy także szereg innych dokumentów, wśród nich wymienione poniżej:

 • DMK Inżynieria Sp. z o.o. – Analiza finansowa dla projektu pn. „Przebudowa ulic Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK78 (ul. Gliwicka)”

 • Gmina Gierałtowice – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice

 • Koleje Śląskie Sp. z o.o. – Ekspertyza ekonomiczna i finansowa projektu „Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych”

 • Miasto Łaziska Górne – Analiza finansowa i ekonomiczna oraz analiza wrażliwości i ryzyka dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku przedszkola nr 3 w Łaziskach Górnych przy ul. Zielonej 9”

 • Gmina Marklowice – Analiza finansowa porealizacyjna dla projektu pn. „Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego – Tropikalna wyspa – etap I”

 • Gmina Pawłowice – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice na lata 2007-2015

 • Gmina Pawłowice – Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice

 • Gmina Pszczyna – Plany Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw gminy Pszczyna, tj. Brzeźc, Czarkowa, Ćwiklic, Jankowic, Łąki, Poręby, Piasku, Rudołtowic, Studzienic, Studzionki, Wisły Małej i Wisły Wielkiej

 • Miasto Racibórz – Diagnoza problemu dla projektu pn. „Program integracji mieszkańców Raciborza”

 • Miasto Rybnik – Program Realizacji Projektu Kluczowego pn. „Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935″

 • Liczne analizy porealizacyjne w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich oraz towarowych”

Referencje

Kontakt

KS Projekt Krzysztof Spyra

Plac Odnowy 1

43-267 Suszec

NIP: 6381516866

tel. 662 302 168

e-mail: biuro@ksprojekt.net

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości